–28

26854158175625ج 00ج دانشگــاه آزاد اسلامي -280670-116268500واحد علوم و تحقيقات گیلان دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مديريت اجرايي…

–29

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A)) گرایش مدیریت صنعتی- تولید عنوان: بررسی تأثیر مدیریت زمان و…

–30

83820017843500 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت بازرگانی گرایش:مالی عنوان: بررسی تأثیر منابع مالی بر…

–31

-520065-165100 2529840-437515دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده مدیریت – گروه مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: مدیریت منابع انسانی عنوان : بررسی تأثير…

–32

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت پايان نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش:مدیریت نیروی انسانی عنوان: بررسی تاثیر هوش عاطفی بر…

–33

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”MA ” رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی عنوان: بررسی جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا…

–34

249555057150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی. گرایش بازاریابی بین الملل عنوان: بررسی رابطه…

–108

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی عنوان: تاثیر اتلاف ویسکوز بر تولید انتروپی برای یک سیال تراکم پذیر گازی در کانال…

–109

بسم الله الرحمن الرحیم « بسمه تعالی» دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه پرستاری پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان تاثیر اجرای برنامه خود مدیریتی بر درد زانو…

–119

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی عنوان پایان نامه: تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولولههای کربنی تحت بارگذاری کششی…