منبع پایان‌نامه c (3372)

2-12- مرکز تجاری Koto Raya24
2-13- مرکز تجاری National Craft Complex25
2-14- بازار خوراکی Chow Kit25
2-15- مرکز خرید Kampung Baru26
2-16- بازار Malam26
فصل سوم: مبانی نظری طرح28
3-1- تجارت یا دادوستد29
3-2- مراکز خرید (shopping center)30
3-2-1- مراکز خرید فروشگاهی (mall)30
3-2-2- مراکز خرید نواری شکل (stripe center)30
3-3- پیشینه31
3-4- ابسیدین31
3-5- بعد از معامله31
3-6- قرون وسطی32
3-7- تاریخچه کشف32
3-8- تاریخچه خرد33
3-9- قرن بیستم33
3-10- تجارت آزاد34
3-10-1- حمایت گرایی34
3-10-2- دین34
3-10-3- توسعه پول34
3-11- روند کنونی35
3-11-1- دور دوحه35
3-11-2- چین35
3-11-3- تجارت بین‌المللی36
3-11-4- مصوبات تجاری36
3-11-5- موانع تجاری36
3-11-6- کسب منصفانه37
3-12- اجزای یک مرکز تجاری37
1-بخش فروشگاهی (Retail Tenant Mix)37
2- بخش رستوران، فست فود و کافی شاپ ها39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- فروشگاههای خدماتی (Non-Retail Tenant Mix)39
3-13- فرش ایران، نخست یک هنر است سپس یک صنعت39
3-14- گلیم برجسته ایلام41
3-15- مراحل بافت42
3-15-1- چله کشی42
3-15-2- روش محاسبه تعداد تارهای مورد نیاز برای چله کشی42
3-15-3- چله کشی ترکی43
3-15-4- چله کشی فارسی43
3-15-5- کوجی بستن43
3-15-6- زنجیره بافی44
3-15-7- گلیم بافی44
1 – به روش سوف44
2- گلیم بافی به روش کرباس44
3- گره زدن45
الف) گره فارسی45
ب)گره ترکی45
4- پودکشی در دارهای کوجی دار46
5- روش‌های انجام پود کردن46
3-15-8- شیرازه بافی47
الف) انواع شیرازه47
3-15-9- پایین کشی47
3-16-  نقش ورنگ48
1- ابزارها و لوازم مورد نیاز48
3-17- مواداولیه49
فصل چهارم: بسترطرح و مطالعات سایت51
4-1- استان ایلام52
4-2- بررسی موقعیت شهرستان ایلام52
4-3- وضعیت اقتصادی52
4-5- بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام53
4-5-1- آب و هوای منطقه53
4-5-2- استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است:55
4-5-3- آب و هوای استان ایلام به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود:55
4-5-4- پراکندگی بارش در استان ایلام56
4-5-5- دمای هوا در استان ایلام57
4-5-6- میزان بارندگی57
4-5-6- روزهای یخبندان58
4-5-7- بادها مسلط58

4-5-8- رطوبت نسبی58
4-6- ادبیات قومی استان59
4-7- صنایع دستی59
فصل پنجم: استانداردها وریز فضاها60
5-1- مقررات تفکیک و احداث ساختمان تجاری بین المللی61
5-2- حوزه مجتمع تجاری بین المللی61
الف)موارد استفاده از زمین62
ب)موارد استفاده مشروط62
ج)موارد ممنوع63
د) ضوابط مربوط به تفکیک زمین63
5-3- نحوه محاسبه سطح زیر بنا در منطقه تجاری63
الف) حداکثر ارتفاع ساختمان63
ب) نحوه استقرار ساختمان در زمین و اشراف63
ج) تعداد پارکینگ64
5-4- جلب عناصر تجارت66
5-4-1- دسترسی مشتریان66
5-4-2- سرویس دهی67
5-5- ویژگی های فضاها67
الف) سیرکولاسیون داخلی67
ب)محوطه های میانی68
ج) بازارچه68
د) استفاده از کیوسک ها69
ه) سرویس ها70
5-6- استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری بین المللی70
الف) ارتفاع طبقات70
ب) دربهای ورودی70
ج) ظرفیت کریدور71
د) ویترین ها72
ه) پله برقی72
و) پلکانها73
ز) نقاله مسافرتی73
ی) آسانسور74
ن) سطح شیبدار74
5-7- مسائل مورد توجه در طراحی مراکز تجاری بین المللی75
5-7-1- شکل پلان75
5-7-2- طراحی نمای خارجی75
5-7-3- نمای داخلی مرکز خرید76
5-7-4- مصالح76
5-7-5- سقف77
5-7-6- نورپردازی مجموعه77
5-7-8- تهویه مطبوع78
5-7-9- کاربرد رنگ و کارهای هنری78
5-8- تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری79
5-8-1- واحدهای فروش تره بار80
5-8-2- واحدهای فروش مواد غذایی81
5-8-3- واحدهای بهداشتی81
5-8-4- واحدهای پوشاک81
5-8-5- واحدهای تجارتی ، طبخ و ارائه غذای گرم81
5-8-6- فروشگاه های مواد غذایی81
5-8-7- نوشیدنی فروشی ها82
5-8-8- پیشخان های غذا83
5-8-9- غذاخوری ها84
5-9- مکانهای عمومی86
5-9-1- فضاهای ارتباطی افقی (راهروها(86
5-9-2- فضاهای مورد نیاز و استانداردها87
فصل ششم : سیرتکوین ایده وروند طرح
شهر ایلام90
موقعیت سایت91
تحلیل سایت92
روند تکوین حجم92
فصل هفتم : آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط ……………………………………………………….106
چکیده
شهر امروز عرصه تکاپوی انسانی در تار و پودی از بافت های متنوع از جمله تجاری و اقتصادی است و انسان امروز در جایگاه کنشگر حساسی است که در هر لحظه می تواند آفریننده ی صحنه ها معنادار در چنین فضایی باشد.مجموعه ی پیچیده ی زندگی شهری، جهت ابقای حیات خود، حوزه های خاصی را می طلبد که نقش بهبود که دهنده و حتی تسریع بخش و یا اصطلاحاً-کاتالیزگر- را بر عهده دارند. “بازار” ها جز آن دسته از حوزه هایی هستند که توانسته اند به خوبی این وظیفه ی خطیر را ایفا نمایند. “بازار”به مثابه ی یک موجود زنده است که حیات ارگانیک آن منوط به تداوم پیوند عناصر دیگری است که در یک جامعه شهری حضور دارند.
رساله ای که پیش روی شماست، تلاش دارد تا ضمن بیان روند پیدایش بازارها و چگونگی تحول آن از اشکال سنتی به تیپ های مدرن مراکز خرید، به واکاوی نقش فرهنگی مراکز تجاری در شهر بپردازد.
داده ها و مستندات تحلیل به کمک روش های صرفاً کیفی و مردم نگاری خصوص مشاهده و مصاحبه های عمیق بدست آمده است.
یافته های این تحقیق میدانی نشان می دهد که احداث مراکز تجاری نقش بسزایی در توسعه شهر ها دارند.
مقدمه
خرید فعالیتی است که نمودهایی از شرایط و ساختار اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی یک محیط را آشکار می سازد، هر چند که در ابتدا فضاهای خرید، تنها به منظور پاسخگویی به نیاز های اقتصادی مراجعان به صورت پلان های خطی و قرارگیری اجزای خرد یعنی مغازه ها در اطراف مسیر های خطی یا منحنی مراجعان طراحی می شد،اما کم کم این ایده که مراکز خرید باید دربر گیرنده ی کاربری هایی باشند تا برای دیگر نیازهای مراجعان نیز پاسخی مناسب یابد، به عنوان اندیشه ی غالب در معماری مراکز تجاری تبدیل گردید. با گذشت زمان،علاوه بر مراکز تجاری ، مراکز تجاری بین المللی پدید آمده ویا مراکز تجاری با کاربری های دیگر تلفیق گشتند و مراکز تجاری تفریحی را به وجود آوردند. آنچه ذکر شد ایده ی اصلی ساخت مراکز تجاری بین المللی بزرگ با قابلیت دربرگیری همه خدمات را مشخص می کند. فضاهایی با مشخصه های معماری های گیرا و عوام پسند، همچنین امروزه با مجموعه ای از فضا های تجاری رو به رو هستیم که هر یک به نوعی در تامین نیازمندی های ساکنان شهرها نقش دارد. اماباتوجه به قرارگیری شهر ایلام در کنار مرزبین المللی ایران – عراق نیازمند یک مرکز تجارت بین المللی می باشیم اما متاسفانه چنین مجتمعی در این شهر وجود ندارد بنابراین مهمترین دلیل عمده طراحی این مرکز نبود واحساس کمبود این مرکز در باتوجه به قرارگیری شهر ایلام در کنار مرز بین المللی مهران میباشد.
فصل اول:
تعاریف وکلیات
1-1- مرکز تجاری
مرکز تجاری نوعی فضای تجاری است که نیازهای مختلف مردم را در قالب تجاری(خرید وفروش) پوشش میدهد،لذا با برنامه ریزی صحیح درایجاد چنین مراکزی میتوانیم به اقتصاد شهر وجامعه کمک کنیم. همانطور که بازارها ومیادین سنتی ما سرآمدفضاهای تجاری جهان بوده اند.با درنظر گرفتن معیارهای صحیح طراحی میتوانیم مراکز تجاری را با بازدهی اقتصادی مناسب ایجاد نمائیم.
یکی از پارامترهای مهم در مراکزتجاری که معماران باید به آن توجه کنند،نحوه سیرکولاسیون مناسب دراینگونه مراکز است. ورودی مجتمع تجاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است وتا حد زیادی در جذب مشتری موثر است.محوطه های میانی نیز اهمیت خاص خودرا دارند ومیتواند مکانی برای استراحت،ملاقات دوستان ویا تجدید قوای جسمی باشد.استفاده از فضای سبز یا آبنما در محوطه میانی نیز طراوت خاصی به اینچنین مکانها میدهد.این مراکز زمانی به اوج هنری و زیبایی بصری میرسند که از نورگیرهای سقفی با طیف های مختلف نور در آنها استفاده شود. ویترینها نیز در جذب مشتری تاثیر فراوانی دارند
ارتفاع در مراکز تجاری از5/4 تا 5/5 متر در طبقه متغیر است که با توجه به وسعت این مراکز ارتفاع مناسبی است. عمق ساختمان نیز بین 24 تا 54 متر است،چنانچه عمق این مراکز از 24متر کمترشود(در صورت بن بست بودن راهرو) مشتری وجود پایان راه را احساس میکند واگر بیشتراز 54متر باشد احساس خستگی و ناتوانی در طی مسیر به مشتری دست میدهد. چگونه میتوان احساس خوبی به مشتری هدیه کرد؟ با استفاده از تهویه مناسب و فضاهای تفریحی جانبی و نورپردازی مناسب، طراحی اصولی و مطالعات دقیق اقلیمی در رابطه با مکانهای تجاری این حس به مشتری انتقال میابد. باید در نظر داشت که مطالعات فوق با درنظر گرفتن احکام قوانین شهری میتواند در طراحی مناسب مجتمع های تجاری بسیار موثر واقع شود.
1-2- انواع کاربری تجاری
تجاری رده محله
شامل واحدهای خرید روزانه خرده فروشی مانند خواربار فروشی های میوه و سبزی فروشی ها ، نانوایی ها و انواع مشابه دیگر در این رده می باشند.
1-3- تجاری رده ناحیه
شامل واحدهای خرید هفتگی مانند سوپر مارکتها، فروشگاههای تعاونی مصرف شهر و روستا ،‌نوشت افزار فروشی ها ،‌آجیل فروشی ها و انواع مشابه دیگر در این رده از ارائه خدمات می باشند.
1-4- تجاری رده منطقه
شامل بازارچه ها ، بازار روزها ، بنگاههای معاملات تلفن : واحدهای خرید ماهانه ‌ پارچه فروشها ،‌پلاستیک فروشها، لوازم خانگی ، فروش لوازم صوتی و تصویری،‌کتابفروشیها و انواع مشابه دیگر در این رده قرار می گیرند.
1-5- تجاری رده حوزه
شامل واحدهای خرید سالانه : مانند فروشگاههای بزرگ زنجیره ای ، بنگاههای فروش اتومبیل ، مبل فروشی ها ، پوشاک فروشی ها ، میادین میوه و تره بار و انواع مشابه می شود.
1-6- تجاری رده شهر و فراتر
شامل عمده فروشها ،‌راسته های صوف مختلف و بورسها بازارها ، میادین میوه و تره بار ، شرکتهای بازرگانی و تجاری ، شعب مرکزی بانکها موسسات تجاری واردات و صادرات کالا ، شعب و دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی و نمایندگی موسسات تجاری خارجی و…
مقررات مربوط به عملکردهای تجاری فعالیت های تجاری شامل کلیه واحدهای تجاری اعم از واحدهای کسبی، خورده فروش و عمده فروش واحد های بازرگانی و مبادلاتی و به بیان دیگر هر نوع فعالیت تجاری که در سطح احتیاجات محله، ناحیه، منطقه و شهر بوده و جنبه تولیدی کارگاهی و صنعتی بزرگ ندارد، منظور نظر می باشد. در منطقه ی عملکرد محله ای کاربری تجارت تا سقف تعیین شده می تواند مستقر شود . و مقدار آن برابر است با میزان تعیین شده در جداول کاری ها هر محله با توجه به اینکه استقرار این کاربری در منطقه مسکونی و سایر عملکردها نیز محتمل است. لذا می تواند به شک نواری در بر معابر قرار گیرد. در تجاری نواری حداقل مساحت واحدهای تجاری 5/17 متر مربع است.
فصل دوم:
بررسی نمونه های مشابه
2-1- مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی خلیج فارس شیراز
بیش از ۲۵۰۰ واحد تجاری با امکانات رفاهی
هایپرمارکت به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع با دسترسی رامپ و پله برقی
شهربازی به ۲۸۰۰۰ متر مربع شامل سالن بولینگ ، بیلیارد و مدرن ترین وسایل بازی و سرگرمی
نمازخانه ، اورژانس ، رستوران ، کافی شاپ
سینما شامل ۶ سالن ۱۸۰ نفره مدرن بر اساس آخرین متدهای پخش صوت (دالبی دیجیتال ) با مساحتی حدود ۶۰۰۰ مترمربع و یک سالن سینمای ۱۵۰متری ( تاتر ۴ بعدی )
شهربازی روباز به مساحت ۳۷۰۰۰ مترمربع مجهز به مدرن ترین وسائل با استانداردهای جهانی
پارگینگ سرپوشیده با گنجایش ۵۵۰۰ دستگاه ماشین با ورودیها و خروجیهای متعدد
فضای سبز در اطراف و جلو بازار و شهربازی و دریاچه مصنوعی
رستوران ، FAST FOOD ، و کافی شاپهای متعدد در داخل و خارج مجموعه تجاری ، شهربازی و هتل( دسترسی آسان ماشین امداد و آتش نشانی به اطراف مجموعه جهت ایمنی کامل بهره برداران )
برج فارس ، هتل بین اللملی با امکانات فراتر از یک هتل ۵ ستاره و جایگاه مخصوص بالگرد ( ارتفاع برج ۱۷۰ متر )
2-1-1- امکانات ویژه رفاهی
نمازخانه ، رستوران ،FASTFOOD ، کافی شاپهای متعدد ، پله برقی ، رامپ برقی آسانسورهای متعدد و سالنهای ورزشی بویژه بولینگ و بیلیارد
سیستم خنک کننده مرکزی و برق اضطراری
سیستم اعلام و اطفا حریق
راهنما و اطلاعات مرکزی
شعب بانکها و باجه های معاملات ارزی و کافی نت
امکانات هتل بین المللی هتل با زیر بنای بیش از ۵۰۰۰۰ متر مربع با ارتفاع ۱۵۰متر دارای ۶۰ سوئیت و ۷ سوئیت V.I.P و ۴۰۰ اتاق استراحت می باشد . در سایت شمالی هتل ، زمینهای ورزشی ، ورودی مجموعه و فضاهای نشیمن تابستانه ، واقع گردیده است . از ویژگی های منحصر بفرد این هتل ورودی مخصوص V.I.P است که شامل جایگاه فرود هلی کوپتر و پاویون مخصوص می باشد . میهمانان ویژه می توانند با گذر از این پاویون ، به سوییتهای خود دسترسی یابند . پارکینگ مجموعه و فضاهای خدماتی همچون فضاهای پرسنلی ، خانه داری مجموعه ، تعمیرگاهها ، آشپزخانه مرکزی و تاسیساتی ، در ۳ طبقه زیر زمین تامین گردیده است که روی هم رفته حدود ۲۵۰واحد پارکینگ برای مجموعه هتل تعبیه گردیده است .
شهربازی روباز ( فضای سبز با نشیمنهای متعدد رستورانها و کافی شاپهای فصلی و دائمی) و شهربازی روبسته مجموعه خلیج فارس محیط شاد و نشاط انگیز یکی از کمبودهای فعلی شهر شیراز می باشد که مجتکع خلیج فارس با تجهیز پیشرفته ترین مجموعه تفریحی سعی در ایجاد آن دارد . شهربازی روباز در زمینی به مساحت حدود ۳۷۰۰۰ متر مربع احداث خواهد شد . در طراحی فضا سی شده است علاوه بر پاسخگویی به عملکرد اصلی با ایجاد فضای سبز و فضای نشیمن محیطی مناسب جهت شهروندان ایجاد میگردد.
ین روز ها شاهد ساخت وساز ساختمانهای تجاری زیادی در شهرهای بزرگ کشور هستیم ، که روز به روز ضعف طراحی در بسیاری از این ساختمانها آشکار تر میشود . متاسفانه معماری غنی این مرز و بوم رو به فراموشی است ، و نقلید کورکورانه از دگر مرزها جای خود را به سبک وسیاق ایرانی داده است ، البته برداشت جنبه های مثبت در صورت رعایت موازین صحیح بسیار عالی و قابل تقدیر است اما متاسفانه بیشتر این الگو برداری ها در کشور ما غلط و غیر اصولی است .
به هر حال بحث درباره این مسئله سر دراز دارد و از حوصله این مطلب خارج است . در زیر نمونه ای از این ساختمانها را مشاهده میکنید که بیشتر شبیه یک نیروگاه و یا کارخانه بستنی سازی است تا یک مجتمع تجاری در قلب شهر شیراز و حتی در حد یک پروژه آموزشی سال دوم معماری هم نیست.
به عنوان مثال اگر بخواهیم نقد کوچکی بر این ساختمان داشته باشیم : وجود دیوارهای یکنواخت ( لخت) در قسمت ورودی ساختمان است که به نوبه خود بزرگترین عیب این بنا بشمار می رود.( اگه اینو نمی گفتم خفه میشدم).
2-2- مجتمع تجاری زیتون فارس
در قلب تجاری شهر شیراز، چهارراه پانزده خرداد (پارامونت سابق) مجتمع تجاری زیتون فارس در زمینی به مساحت بیش از 7000 متر مربع با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا مطابق با استانداردهای جهانی دارای امکانات فوق العاده مدرن با زیربنای نزدیک به 60000 متر مربع در حال ساخت می باشد. این مجموعه در 12 طبقه شامل بیش از 800 پارکینگ – 400 واحد تجاری (مغازه) – یک طبقه شهر بازی، مجموعه رستوران ها و کافی شاپ های متعدد و سه طبقه واحدهای نمایشگاهی تجاری مخصوص دفاتر فروش نمایندگی ها می باشد.
طراحی معماری: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان با همکاری شرکت شیبکوه زیتون
طراحی سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی: دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
معماری منحصر به فرد، مجهز به 800 واحد پارکینگ داخل و خارج از مجموعه
در مجاورت ایستگاه خط دو مترو
20 دستگاه پله برقی
آسانسور های پانورامیک (شیشه ای) نفربر و آسانسور های حمل بار
سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی
سیستم تلفن مرکزی و مستقل جهت تمامی غرفه ها
سیستم اعلان و اطفاء حریق مرکزی
سیستم صوتی مرکزی و پیجینگ
سیستم دوربین مدار بسته جهت کنترل کل مجموعه
شبکه برق اضطرار
2-2-1- پله های اضطراری
آنتن مرکزی و سیستم های مدرن اتصال به شبکه E1,ADSL و کافی نت ،رستوران و کافی شاپ های متعدد (مجموعه رستوران های بین المللی)شهر بازی سرپوشیده همراه با پیشرفته ترین دستگاه های بازی کامپیوتریفضای سبز و پارک تفریحی در محوطه مجتمع مراکز آژانسی و خدماتی و سایر امکانات رفاهی پیشرفته
2-3- فروشگاه بزرگ Mid Valley
این فروشگاه یکی از بزرگترین و معروفترین محل های خرید در جنوب شرق آسیا است که در حدود 5/4 میلیون متر مربع وسعت دارد .
این مجتمع شامل بازار ، بخش اداری و دو هتل می شود. این مجتمع از زمان تاسیس در سال 1999 بخاطر گونانگونی اجناس عرضه شده، سرگرمی های ارائه شده و مکان های استراحت با بازدیدکنندگان زیادی روبرو شده است .
شعبه ای از انواع مراکز تجاری ژاپن، مراکز خرده فروشی مالزی و فروشگاه های زنجیره ای فرانسه در این مرکز تجاری وجود دارد. در این مجتمع تجار دو سالن
غذاخوری بزرگ وجود دارد که در منوی آن انواع غذاهای بین المللی یافت می شود. بازدیدکنندگان می توانند تمام مایحتاج خود را از لباس های مد روز ، تجهیزات الکترونیکی ، کامپیوتر ، کادوها ، یادگاری ها، غذاها و … را از این مرکز تهیه کنند. برخی از بزرگترین طراح دنیا مانند طراحان جواهر و ساعت در این مجتمع نیز یک شعبه دارند. این مرکز تجاری شرایط خرید خاطره انگیزی را برای هم بازدیدکنندگان محلی و هم بین المللی فراهم می کند.
تصویر2-1(فروشگاه بزرگ Mid Valley)
 2-4- مرکز تجاری Suria در برجهای پتروناس
مرکز تجاری Suria KLCC در دومین برج بلند دنیا یعنی در برجهای دوقلو پتروناس واقع شده است.
در این مرکز تجاری تنها شعبه از شرکتهای مطرح و معتبر دنیا را می بینید که اجناس ارائه شده برای همه افراد جذابیت دارد. در هرشش طبقه این بازار تنها از شرکتهای معتبری مانند Marks & Spencer، Tiffany & Co، DKNY، Calvin Klein و Polo و برخی از شرکتهای معتبر ژاپنی با نام تجاری Kinokuniya در این مرکز یافت می شوند.
ارکستر سمفونی مالزی نیز در این مرکز است . در این مرک تجاری شما می توانید محل های مناسبی برای
استراحت و نوشیدن یک فنجان قهوه و یا یک شام خوشمزه پیدا کنید و در ضمن بازدید کنندگان علاوه بر خرید می توانند از منظره زیبای پارک ، فواره ها و استخر کوچک آن لذت ببرند. این بازار از طریق یک تونل به اکواریوم KLCC و ایستگاه LRT متصل می شود.
تصویر2-2 (مرکز تجاری Suria در برجهای پتروناس، مالزی)
2-5- مرکز تجاری برجایا
مجتمع برجایا کوالالامپور چیزی بیش از یک مرکز خرید است . یکی از بزرگترین مراکز خرید در جهان که دارای یک شهربازی سرپوشیده نیز است این شهربازی در نوع خود بی نظیر بوده و به دنیای کیهان شهرت دارد.
این مرکز تجاری یکی از بلند ترین مراکز تجاری منطقه است که بیش از 4/3 میلیون متر مربع وسعت دارد. البته بزرگی این مجتمع بخاطر تعداد طبقات آن است.
مرکزی تفریحی و تجاری در کوالالامپور که در آن زمین
اسکیت بازی ، استخر شنا، آبراه و علاوه بر این roller coaster (راه آهن پر پیچ و خم ویژه کودکان) نیز وجود دارد.
این مرکز تجاری 1000 مغازه و 65 رستوران و تریا دارد و فروشگاه بزرگ Debenham ارائه کننده بهترین لباس های زنانه در آن واقع شده است. اولین سینمای سه بعدی و دو بعدی در مالزی در این مکان احداث شده است.
تصویر2-3(مجتمع برجایا ،کوالالامپور)
این مجتمع فرهنگی و تفریحی دقیقاً در قلب منطقه تجاری کوالالامپور واقع شده است . هتل برجایا 900 اتاق دارد .
شهربازی دنیای کیهان برجایا بزرگترین شهربازی سرپوشیده مالزی است که هر کودک و یا بزرگسال از بودن در آن احساس رضایت می کنند .
2-6- مرکز تجاری Bukit Bintang و Sungai Wang
این دو مرکز خرید که در خیابان Bukit Bintang واقع شده اند قدمتی طولانی در مالزی دارند.این دو مرکز خرید به یکدیگر متصل بوده و تشابه زیادی بین آنها است اما نوع مدیریت آنها متفاوت است. این مراکز تجاری محل مناسبی برای خرید کالاهای نفیس را برای شما فراهم می کند در ضمن اینکه شما به راحتی می توانید در این مراکز بر سر قیمت چانه هم بزنید.
این مراکز محلی مناسب برای مدلهای لباس نامتعارف است که در بین چینی ها طرفداران زیادی دارد. در این مراکز شما می توانید تجهیزات الکترونیکی ، موبایل و … را بیابید.
تصویر2-4(مرکز تجاری Bukit Bintang و Sungai Wangواقع در چین)
بعلاوه، در این مراکز تجاری می توانید رستوران های چینی با غذاهای خوشمزه ، شعبه ای از McDonald و Kentucky Fried Chicken را نیز ببینید. در روزهای تعطیل برخی از فروشندگان محلی نیز برای ارائه کالاهای خود به این منطقه می آیند.
2-7- مجتمع های خرید Lot 10 و Starhill
این دو مجتمع خرید در خیابان Bukit Bintang واقع شده است. مرکز خرید Lot 10 محلی مناسب برای فروش کالاهای میانه است برای مثال بهترین آنها Isetan یک کمپانی ژاپنی است اکثر کالاهای ارائه شده در این فروشگاه تجهیزات الکترونیکی و لباس از شعب ژاپنی است اما برخی از کالاهای دیگر شامل هدایا و … نیز در آن یافت می شود.
فروشگاه کناری Starhill که فروشگاهی با اجناس از بهترین و معتبرترین شرکت های بین المللی است که همانند فروشگاه Lot 10 مدیریت می شود . این فروشگاه اجناس مجلل را با تزئیناتی خاص ارائه می دهد در این فروشگاه می توانید بهترین مارک های ساعت، جواهر، لباس و کالاهای چرمی را پیدا کنید. چلچراغ های بزرگی که از سقف آویزان شده و چشم اندازی که از مغازه ها بالاتر در طبقه پایین می بینید باعث جذب بیشتر شما می شود.
تصویر2-5(مجتمع های خرید Lot 10 و Starhill،ژاپن)
2-8- فروشگاه های Pavilion
این فروشگاه تازه تاسیس ترین فروشگاه کوالالامپور است که در منطقه Bukit Bintang واقع شده است و به سبک اروپایی با دیوار های بلند خاکستری تزئین شده است یک فروشگاه 7 طبقه که بیش از 37/1 میلیون متر مربع وسعت دارد و انواع مغازه ها و کالاها در آن یافت می شود.
تصویر2-6(فروشگاه های Pavilion ،تازه تاسیس ترین فروشگاه کوالالامپور)
یکی از فروشگاه های مجلل که کف آن با سنگ مرمر و با ستون های سنگی مستحکمی تزئین شده است . طبقه پایین آن سالن بزرگی برای استراحت و غذا وجود دارد که در آن انواع غذاهای بین الملل و محلی یافت می شود . در بدو ورود به این فروشگاه ها کافی شاپ بسیار زیبایی قرار دارد و با ورود به محیط آن شما احساس می کنید به ساختمانی در قرن بیستم اروپا وارد شده اید.
2-9- مجتمع تجاری One Utama
این فروشگاه یکی از بزرگترین و معرفترین مراکز خرید بندر Utama است که از دو بخش متصل به هم ساخته شده است و هر کدام در یک خیابان اصلی قرار دارد . این مجتمع رویهم رفته 5 میلیوم متر مربع وسعت دارد و در هر کدام 600مغازه وجود دارد که در آن لباس های مد روز ، تجهیزات الکترونیکی ، حیوانات خانگی ، knick-knacks و دیگر کالاها یافت می شود .
تصویر2-7(مجتمع تجاری One Utama یکی از بزرگترین و معرفترین مراکز خرید بندر Utama است)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این بازار از چندین بخش عمده تشکیل شده است و در بخشی از رستوران و کافه تریا قرار گرفته است و در بخش دیگر سینما ، سالن بولینگ ، سالن آواز، صخره نوردی در سالن قرار دارد.
به علت اینکه این بازار خیلی بزرگ است شما خود را برای پیاده روی آماده کنید البته سراسر این بازار مغازه هایی دیدنی است که شما هرگز از پیاده روی خسته نمی شوید.
2-10- مجتمع تجاری Sunway Pyramid
مرکز تجاری Sunway Pyramid‌ در منطقه Petaling Jaya واقع شده است در زمانی که این بنا ساخته شد یکی از بزرگترینم مراکز تجاری زمان خود محسوب می شد و بیش از 5/2 میلیون متر مربع وسعت دارد که بیش از
350 مغازه در آن قرار دارد که کالاهایی مانند لباس های مد روز، کفش، جواهر ، ساعت ، ابزار آلات موسیقی و تصویری ، کادویی، کتاب و تجهیزات الکترونیکی را می توان در آن پیدا کرد.
از نظر امکانات سرگرم کننده Sunway Pyramid یکی از بهترین بازار های کوالالامپور است و در آن می توان زمین اسکی روی یخ اشاره کرد که هنوز هم طرفداران بسیار زیادی دارد. علاوه بر آن این مرکز خرید به 48 مسیر بولینگ ، کافه تریا، بار ، سالن سینما و … مجهز است.
تصویر2-8 (مجتمع تجاری Sunway Pyramid ،کوالالامپور)
در طول شب بسیاری از جوانان در این مرکز جمع شده و از سرگرمی های آن لذت می برند.
 از دیگر مراکز خرید در محله چینی ها
در کنار خیابان Petaling دو مرکز تجاری خرید دیگر نیز وجود دارد که فاصله بسیار کمی با محله چینی ها دارد . بازار Seni که بازار مرکزی هم نامیده می شود مکانی است که در آن می توان صنایع دستی ، سوغات تهیه کرد . در سمت دیگر Kota Raya قرار گرفته که شامل مغازه های قدیمی کوالالامپور است که در سالهای اخیر تغییرات وسیعی داشته است.
2-11- بازار Seni
این بازار یک مرکز فرهنگی است که به صنایع دستی مالزی اختصاص یافته است و در آن از تمامی نژادها کالا یافت می شود.این مرکز تجاری در فاصله نزدیکی از خیابان Petaling قرار گرفته است و در مسیر جاده اصلی Tun Tan Cheng Lock قرار گرفته است.
بازدیدکنندگانی که از طریق ایستگاه LRT به بازار Pasar Seni می آیند اول باید از بازار مرکزی عبور کنند.این مرکز تجاری در سال 1928 تاسیس شده است و یکی از بزرگترین بازار های فروش کوالالامپور به ویژه ماهی و گوشت قبل از اینکه به وسیله دولت به بازار ها مرکزی فرستاده شود است . امروزه، بازار مرکزی با اینکه اصل خرید خود را بر روی مواد اولیه خوراکی قرار داده است اما هنوز هم کالاهای فرهنگی در آن یافت می شود.
تصویر2-9 (بازار Seni)
این بازار از چند طبقه درست شده است که در قسمت صنایع دستی در ایالت ها مختلف مالزی مانند ندارد.
برخی از کالاهایی که در این بازار ممکن است یافت شود شامل ابریشم، قلابدوزی، سبدهای با چوب خیزران ، انواع کالاهای چوبی، ظروف برنجی ، و دیگر کالاها و حتی لباسها و ظروف فلزی که بر روی آن نقش های زیبا حکاکی شده است.
در این بازار برخی از مغازه ها به فروش بازی های کامپیوتری، آلات مکانیکی می پردازندو در انتهای مسیر شما به مغازه هایی بر می خورید که در آن مجموعه آهنگ هایی از هنرمندان جمع شده است.
هنرمندان در این مرکز هر نوع نوشته و یا نقاضژشی که شما بخواهید را رسم می کنند و برای این نقاشی مبلغ ناچیزی از شما می گیرند. ار انواع کارهایی که نقاشی کشیده اند را روی دیوار نصب کرده اند شما می توانید از آنها بخواهید که عکسی از یکی از هنرمندان هالیوودی و یا ورزشکاران مطرح برای شما بکشند.
2-12- مرکز تجاری Koto Raya
ان یک مرکز خرید قدیمی است که چندین دهه پیش یکی از بهترین نقاط خرید کوالالامپور به شما می آمد. اما امروزه این عنوان تنها به مراکز خرید بسیار بزرگی اطلاق می شود که در گوشه و کنار شهر بسیار زیاد است. هرچند هنوز هم برخی از مردم محلی از گشتن در این بازار قدیمی لذت می برند. این مرکز تجاری در نزدیکی جاده Tun Tan Cheng Lock و درست در مقابل خیابان Petaling واقع شده است.
یک مکان کوچک برای خرید هر چیزی که شما بخواهید مانند:تجهیزات موبال، تلفن همراه ، لباسهای عجیب،کفش و چیزهای ویژه ای که در این مکان یافت می شود.
تصویر2-10 ( مرکز تجاری Koto Raya ،کوالالامپور)
طبقه فوقانی بیشتر برای سرگرمی هایی مانند سالن های سرپوشیده بازی و مخصوص قمار است .
مغازه های ان مرکز تجاری بیشتر برای فروش قطعات DVD و VCD معروف شده اند به ویژه کالاهایی که از کره و ژاپن وارد می شود. هرچند شما از اینجا می توانید مواد اولیه کالاها و محصولات IT‌را تهیه کنید.
2-13- مرکز تجاری National Craft Complex
این مرکز تجاری در خیابان Conlay واقع شده است که مرکز فروش صنایع دستی از گوشه و کنار و کنار مالزی است. از دورترین نقطه در شرق مالزی Sabah کالاهای چوبی ، لباسهای مالایی، مجسمه هایی سفالگری در این مرکز تجاری به فروش می رسد.
این مرکز تجاری همچنین به بازدیدکنندگان ان فرصت را میدهد تا خود بتوانند یک از صنایع دستی ممالایی را درست کنند مثلاً بر روی سرامیک ها نقاشی بکشند.
تصویر2-11(مرکز تجاری National Craft Complex)
بازدیدکنندگان در اینجا یک موزه از هنر های دستی مالایی ها را می توانند ببینند که میراث فرهنگی مالزی بشمار می رود. همچنین در اینجا در مجتمع هنرمندان در گالری به نمایش گذاشته شده است.
2-14- بازار خوراکی Chow Kit
این بازار در اصل یک خیابان در مرکز شهر است که تاریخچه ای متنوع و طولانی دارد. ا بازار هر روز در طول روز فعالیت دارد و از طریق منوریل به راحتی قابل دسترس است.
تصویر2-12(بازار خوراکی Chow Kit،کوالالامپور)
بازدیدکنندگان در این بازار می توانند مواد اولیه انواع غذاهای محلی را تهیه کدره و میوه ، سبزیجات، tofu (نوعی خوراکی مالایی که با سویا طبخ می شود) ، انواع ادویه، گوشت و ماهی تهیه کنند. در قسمتی از این بازار لباس، ابریشم، تجهیزات الکترونیک و دیگر کالاها هم یافت می شود.
این بازار بسیار شلوغ است و بسیاری از مالایی های محل که در اطراف زندی می کنند از این بازار دیدنکرده و خرید می کنند.
2-15- مرکز خرید Kampung Baru
این منطقه یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی کوالالامپور است که در سال 1899 به وجود آمد . خانه های این محله قدیمی و اکثراً از چوب ساخته شده است . قیمت مسکن در این محله بالنسبه بالا است. در روزهای شنبه یک روز بازار بسیار بزرگ در این محله تشکیل می شود که انواع کالاها و اجناس در آن به فروش می رسد. و تا 1 بامداد روز یکشنبه نیز ادامه می یابد. این بهترین مکان برای خرید لباس های سنتی مالایی و خوراکی های لذیذ مالایی است.
تصویر2-13(مرکز خرید Kampung Baru واقع درقدیمی ترین مناطق مسکونی کوالالامپور)
2-16- بازار Malam
ان بازار یکی از بازارهای شب مالزی است. که به Pasar Malam شهرت دارد . این بازار در هر ایالت از مالزی وجود دارد و بخاطر همین از محبوبیت بالایی برخوردار است. به طور کلی شب بازار به بازاری اطلاق می شود که یکی روز در هفته در یک منطقه مسکونی ایجاد می شود .
در کوالالامپور، شما می توانید شب بازار های زیادی را پیدا کنید که هر روز در مکانهای مختلف شهر ایجاد می شوند. در این بازار ها شما می توانید انواع اسباب منزل، تجهیزات صوتی و تصویری ، باطری و جواهرات بدلی و .. را پیدا کنید.
شما در این بازار ها می توانید میوه، گوشت و انواع مختلف کیک و غذا را تهیه کنید. بسیاری از مالایی ها معمولاً بعد از صرف شام به این شب بازار ها می آیند . از بودن در آن لذت می برند.
 
فصل سوم:
مبانی نظری طرح
3-1- تجارت یا دادوستد
تجارت یا دادوستد (به انگلیسی: Trade)، انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود. در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات تجارت اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم و محدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. تجارت سازوکاری است که هسته سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.
تاریخچه مراکز خرید و فروشگاهها به 1000 سال قبل بر می گردد .در زمانهای قدیم بنادر و خیابانها به عنوان مراکز خرید استفاده می شدند . پاساژ به معنی گذرگاه یا میانه دو چیز است. در دوران گوناگون تیمچه‌ها یا گذرهای، با جای دادن حجره ها و مغازه ها در درون خود نقش نوعی بازارچه یا مرکز خرید را ایفا می کردند. امروزه پاساژ ها در درون یک ساختمان یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها قرار دارند. که شامل فروشگاه‌های گوناگون هستند و با راهروهای مرتبط با هم باعث آسانی دیدار مشتریان از فروشگاه‌ها می‌شوند. راهروهای یک پاساژ می‌تواند بن بست یا مرتبط با راهروهای دیگر باشد. پاساژهای امروزی معمولاً چندطبقه بوده و راهروها در طبقات گوناگون بر روی هم قرار گرفته‌اند. امروزه پاساژها تبدیل به مراکز خرید شده اند و روزانه در مناطق مختلف مراکز خرید راه اندازی شده و کما بیش با استقبال نیز روبرو شده است.
اصولا به مجموعه ای از مغازه های خرده فروشی ,رستورانها, استودیو های عکاسی ,سالنهای آرایشی و کسب و کارهای دیگر مراکز خرید گفته می شود . امروزه برای جذب و وفادار سازی مشتریان علاوه بر مغازه ها و فروشگاهها خدمات و امکانات تفریحی نیز دراین مراکز درنظر گرفته شده است. امکانات تفریحی می تواند شامل شهر بازی ,سینما , مراکز ورزشی و غیره باشد .وجود رستورانها و کافی شاپ ها و فست فود ها نقش مهمی در جذابیت این مراکز داشته است .از دیگر ویژگیهای یک مرکز خرید می توان به داشتن مکانهای از قبیل کیوسک , فست فود و پارکینگ اشاره کرد .کیوسک ها غرفه هایی واقع در راهرو های مراکز خرید است که خدمات و محصولات کوچک در آنها به فروش می رسد .
مراکزخرید در سرتاسر دنیا وجود دارند و می تواند مقصد سفر کسانی باشد که از خرید کردن لذت می برند .عموما مردم به دلیل وجود مغازه های متنوع و همچنین امکانات جانبی دوست دارند که از مراکز خرید دیدن کنند .از طرفی می توانند با صرف زمان کمتر و با راحتی بیشتری به تنوع کالاها و خدمات دسترسی داشته باشند .
اولین مراکز خرید در طی سالهای 1950 شروع به کار کردند . با توجه به رشد صنعت مراکز خرید با استانداردهای بالا ساخته شدند و با رشد بیشتر صنعت مراکز خرید تکامل یافته تا جاییکه امروزه 8 دسته بندی مختلف برای این مراکز خرید تعریف شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم داشت.
البته طبقه بندی این مراکز همیشه امری سهل الوصول نیست .ممکن است مرکز خریدی ترکیبی از چند بخش ذکر شده باشد .انواع دیگری نیز از این مراکز وجود دارد که بطور جداگانه از انها صحبتی به میان نیامده است . ممکن است برخی از انها زیر مجموعه ای از مجموعه های بزرگتر باشند .در زیر به دسته بندیهای کلی این مراکز نگاهی می اندازیم.
3-2- مراکز خرید (shopping center)
مجموعه ای از خرده فروشان و موسسات تجاری که تحت یک مدیریت واحد برنامه ریزی و توسعه یافته اند .اندازه و جهت گیری این مراکز بطور کلی بوسیله خصوصیات بازار منطقه تجاری تعیین می شود .دو زیر مجموعه اصلی این مراکز خرید (shopping center) مراکز خریدفروشگاهی (mall) و مراکز خرید نواری در فضای باز (open air stripe center) می باشند .
3-2-1- مراکز خرید فروشگاهی (mall)
مکانهای محصور که دارای راهروهای محصور بوده که از طریق این راهرو ها می توان در مغازه ها و فروشگاههایی که در کنار و یا مقابل هم قرار دارند تردد کرد.
3-2-2- مراکز خرید نواری شکل (stripe center)
در این نوع مراکز خرید زنجیره ای از فروشگاهها و مغازه های مختلف در کنار هم و در کنا رخیابان قرار دارند .ممکن است این فروشگاهها همگی تنها یک نوع کالا را بفروشند و یا اینکه کالاها و خدمات متنوعی را به مشتری ارائه دهند .بر خلاف مراکز خرید (mall) راهروها محصور نبوده و عموما پارکینگ نیز وجود ندارد واصولا ماشینها در محل خرید مثلا روبروی فروشگاهها پارک می شوند .
3-3- پیشینه
منشأ تجارت با شروع ارتباطات در زمان ماقبل تاریخ شروع شده‌است. بازرگانی مرکز اصلی مردم ماقبل تاریخ است، که کالا و خدمات را از یکدیگر قبل از نوآوری مدرن و ایجاد ارز مبادله می‌کردند. پیتر واتسون سابقه تجارت را از حدود ۱۵۰٫۰۰۰ سال پیش می داند.
اعتقاد بر این است تجارت در سراسر تاریخ ثبت شده بشر انجام شده‌است. شواهد تبادل ابسیدین و سنگ چخماق در عصر حجر وجود دارد.

Leave a Comment