دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

با عنوان : مطالعه ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق بین الملل

 عنوان :

مطالعه ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و

جهانشمولی حقوق بشر

 استاد راهنما :

دکتر کامران هاشمی

استاد مشاور :

دکتر پوریا عسکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده     1
مقدمه 2
فصل اول– حقوق بشر و جهان شمولی 11
بخش اول- مفهوم حقوق بشر 11
بخش دوم-ایده جهان شمولی حقوق بشر پیش روی مطلق گرایی 14
بخش سوم- نسل های حقوق بشر 16
نسل اول : حقوق آزادی 16
نسل دوم : حقوق برابری 17
نسل سوم : حقوق همبستگی 17
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید