–15

هیأت داوران:استاد راهنما: استاد مشاور: استاد داور: مدیر گروه تخصصی: زمستان1393تقدیم به:Contentsفصل اول(کلیات تحقیق):i TOC o “1-3” h z u 1-1 مقدمه: PAGEREF _Toc409291057 h 12-1 بیان مسئله: PAGEREF _Toc409291058…

–16

عنوان صفحه TOC h z t “caption 2” c نمودار 4-1: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت PAGEREF _Toc396936064 h 63نمودار 4-2: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات…

–18

آدرس و شماره تلفن : تهران خ ستارخان خ رحیمی اصل خ رییسی ک جلیل پور بن بست پنجم شرقی پلاک 3چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و…

–19

4ـ چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده…

–20

27622517399000 1-9-2 متغیر واسطه 1127622518732500 1-9-3 متغیر مستقل 11228600181610001-10 قلمرو تحقیق 132762261758950فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع تحقیق 142762251797050بخش اول: بانکداری الکترونیک 152762251828800 2-1-1 مقدمه 162762251771650 2-1-2 تعریف بانکداری الکترونیکی…

–21

5-2 دیدگاههای مختلف درباره نام تجاری……………………………………………………………………………………….196-2 فلسفه نام تجاری……………………………………………………………………………………………………………………237-2 نقش و اهمیت نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………328-2 دلایل اهمیت نام تجاری………………………………………………………………………………………………………….379-2 ابعاد نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………4010-2 تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری…………………………………………………………………………………..4211-2 تصویر ذهنی…

–22

نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي کد واحد: 101 كد شناسايي پايان‌نامه: 10120517923100عنوان پايان‌نامه: بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه3(BRT3)اتوبوسرانی تهران در سال93نام و نام خانوادگي…

–23

1- بازخورد ارتباطات بر مدیریت دانش درشرکت مخابرات استان کردستان موثر میباشد.2- مسیری که پیام طی میکند بر مدیریت دانش درشرکت مخابرات استان کردستان موثر میباشد.3- ارتباطات رسمی بر مدیریت…

–25

ب) تعریف عملیاتیدر این پژوهش منظور از توانمندسازی نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسشنامه 12 سوالی مربوط به توانمندسازی کسب می‌کنند که در آن گویه ها براساس…